In eerdere berichtgeving door die door de VNG is geplaatst voor haar leden over de noodopvang is een FAQ opgenomen over noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie. Hier is aangegeven dat het hierbij gaat om kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gemeenten bepalen samen met onderwijsinstellingen of kinderopvangorganisaties/gastouderopvang, met betrokken organisaties als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en zorgpartners voor welke kinderen in een kwetsbare positie dit maatwerk nodig is.

Gezamenlijk willen VNG, OCW en SZW in aanvulling op dit bericht gemeenten oproepen om actief zicht te hebben op kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie (ve). Een deel van de kinderen met een ve indicatie bevindt zich mogelijk in een kwetsbare positie en niet al deze ouders zullen zich er bewust van zijn dat zij voor hun eigen kind(eren) gebruik kunnen maken van de noodopvang of het initiatief nemen om daadwerkelijk gebruik te maken van de noodopvang.

Het is van belang dat kinderen in een kwetsbare situatie in beeld blijven en waar nodig actief worden benaderd om gebruik te maken van de noodopvang. Als gemeente kunt u in afstemming met de kinderopvangorganisaties, onderwijs en andere betrokken partijen hierover actief met ouders in contact komen.

 

Deel dit nieuwsbericht