De afgelopen weken hebben VNG en het ministerie van SZW samen een vragenlijst verstuurd aan kinderopvangorganisaties over de noodopvang van kinderen. Deze vragenlijst is misschien ook bij jouw organisatie uitgezet? Dit gebeurt via de gemeente die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de noodopvang.  Vul deze vragenlijst in!

Aanvullende vragen
De vragenlijst is nu uitgebreid met vragen over kinderen in een kwetsbare positie. Betrouwbare en actuele informatie over de noodopvang o.a. van  kinderen in een kwetsbare positie is van groot belang. Een hoge respons is daarbij cruciaal. Het doel is wekelijks inzicht te krijgen hoeveel en wanneer (overdag, avond, nacht, weekend) kinderen worden opgevangen, met welke reden en hoeveel kinderen uit beeld zijn. Het is van belang snel een betrouwbaar inzicht te krijgen in de opvang van kinderen zodat hiervoor eventueel (aanvullende) maatregelen kunnen worden genomen.

Oberon
Onderzoeksbureau Oberon in samenwerking met verschillende partijen[1] is nu gekomen tot een gezamenlijke, uniforme vragenlijst, waarmee data-analyses uitgevoerd kunnen worden. Dit leidt tot een verbetering van het inzicht en geeft eenduidige resultaten.

Het is een beknopte vragenlijst die in korte tijd kan worden ingevuld. Wij verzoeken je deze in te vullen als je de vragenlijst via de gemeentelijk coördinator ontvangt. De opbrengsten worden gebundeld door Oberon en zijn dan inzichtelijk voor de partijen die aan deze monitoring deelnemen, zonder dat de cijfers terug te leiden zijn naar een bepaalde gemeente of organisatie.

 [1] VNG, OCW, SZW, VWS, AVS, Lecso, Visio, Bartimeus, PO-Raad, VO-raad, MBO-raad, PrO, BK, BMK
Deel dit nieuwsbericht