In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register. Met de invoering van het personenregister kunnen vaste én tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. De exacte datum waarop het personenregister start, is op dit moment nog niet bekend.


Vooraankondiging aan houders

Deze week krijgen alle houders van kinderopvangorganisaties een vooraankondiging in hun brievenbus. Hierin staat wat het personenregister voor u als kinderopvangorganisatie en alle betrokkenen betekent en wat u alvast voor kunnen bereiden. Naar verwachting is de invoerdatum van het register in november bekend. Dan volgt een tweede brief, waarin in meer detail uitgelegd wordt wat u moet doen. Vanaf dat moment kunt u voor meer informatie ook terecht op de website voor het personenregister. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een webinar en voorlichtingsmiddelen downloaden waarmee u uw medewerkers kunt informeren.

Deel dit nieuwsbericht