Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het Sectorrapport uit. Een onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang.

Dit jaar krijg je als deelnemer een eigen benchmarkrapport. Het Waarborgfonds vergelijkt jouw gegevens met een geanonimiseerde groep kinderopvangorganisaties die bij jouw organisatieprofiel past. Deze vergelijking verwerken zij in een rapport wat je krijgt toegestuurd.

Help het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang om over 2020 sectorinzicht te delen en lever jouw jaarcijfers 2020 aan!

Wanneer je jouw jaarcijfers over 2020 aanlevert, worden deze gegevens automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport.

Elke vorm van jaarcijfers telt hierbij! Van een officieel jaarverslag tot een uitdraai van de balans en winst- en verliesrekening.

Deel dit nieuwsbericht