Naast opluchting dat de dagopvang 0-4 jaar en de gastouderopvang 0-12 jaar open kunnen blijven, ontvangen wij ook signalen van bezorgdheid en onbegrip van werkgevers en werknemers in de kinderopvang. De pedagogisch professionals staan op de werkvloer terwijl er ook besmettingen in de groep tot 4 jaar zijn. Kinderen kunnen geen afstand houden, snotteren en niezen en ouders komen binnen voor de overdracht. Pedagogisch professionals hebben de indruk nu een verhoogd risico te hebben om ziek te worden.

Wat er ook besloten wordt, het is onmogelijk om het voor iedereen goed te doen. We hebben veel begrip voor de reële zorgen die er zijn vanuit pedagogisch medewerkers en ook voor het tandvlees en de spagaat van ouders. De besluitvorming van het kabinet is een complexe afweging van belangen en dat leggen we graag uit:

Gelijkstelling scholen en BSO leeftijd 4-12 jaar
De BSO is gelijkgesteld met de scholen omdat in de leeftijd 4-12 nu de meeste besmettingen zijn. In deze leeftijd zijn kinderen meer vatbaar voor het virus dan jongere kinderen en deze kinderen zijn niet gevaccineerd. Het OMT heeft de veiligheid van alle betrokken bij dit advies zorgvuldig afgewogen.

Gastouderopvang 0-12 jaar blijft open
Gastouderopvang 0-12 jaar blijft in zijn geheel open vanwege de kleinschaligheid en omdat vaak ouders met een cruciaal beroep gebruikmaken van deze opvang. (NB: De compensatieregeling geldt dus NIET voor de gastouderopvang.)

Onderbouwing openhouden kinderopvang 0-4 jaar
Het aantal geconstateerde besmettingen onder kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar is lager dan onder oudere kinderen. Ook ervaren jonge kinderen weinig klachten als zij besmet raken met het coronavirus. Verder lijken jonge kinderen een beperktere rol te spelen in de verspreiding van het coronavirus; jonge kinderen zijn minder vaak de bron van infectie van anderen.

Op basis hiervan is het kabinet van mening dat het verantwoord is om de kinderdagverblijven voor 0 tot 4 jarigen open te houden. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, die de brancheorganisaties voor de kinderopvang hebben vertaald in een protocol voor de sector.

RTL-nieuws publiceerde 19 december het artikel ‘Onbegrip over openhouden kinderopvang, maar zo gek is dat niet’. Daarin staat opgenomen:

De overheid geeft op zijn website een zeer beknopte uitleg. “Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag.”

Dat wordt ondersteund door cijfers van het RIVM. Die laten er ook geen misverstand over bestaan.

De meeste besmettingen bij kinderen worden gezien tussen de 4 en 11 jaar, de basisschoolleeftijd dus. En niet bij kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, blijkt uit een grafiek van het RIVM.

Het is duidelijk dat de gunstigere cijfers voor deze leeftijd zeker niet alleen met een lage testbereidheid te maken hebben, zoals misschien gedacht kan worden. 

In de cijfers is de verhouding tussen het aantal afgenomen testen en het aantal positieve testen meegenomen.

We roepen ouders wel op om hun kinderen tijdens de vakantieperiode zoveel mogelijk in de eigen gezinsbubbel te houden.

Rijksoverheid zal in de Q&Aeen nadere toelichting geven op het besluit de dagopvang deze periode open te houden.

Voordelen  openhouden dagopvang 0-4 jaar en gastouderopvang 0-12 jaar
Openblijven heeft grote voordelen voor werkende ouders in een economie die veel klappen heeft gekregen; bedrijven staan op omvallen, banen op de tocht en ouders moeten thuis doorwerken of naar hun werk ook als hun beroepen niet cruciaal zijn.

Voor veel kinderen is het openhouden van de dagopvang daarom goed nieuws. Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en wanneer de dagopvang sluit, is die stabiliteit er thuis niet als ouders moeten werken. Zorg voor kleintjes is heel intensief en dus worden kinderen vaak heen en weer gesleept tussen oppasadressen. Naast de gevolgen voor het emotioneel welzijn, kan dit verspreiding van het virus in de hand werken.

Ook werkgevers hebben baat bij het openhouden van de dagopvang. Kinderopvangorganisaties gaan in principe nooit dicht en willen na de crisis verder met de gezinnen die opvang afnemen. Bij sluiting zoeken ouders soms alternatieven en zeggen hun contract met de kinderopvang op.

Tot slot zijn er veel medewerkers die aangeven blij te zijn open te mogen blijven om hun bijdrage te leveren in deze crisis die ons allemaal op een bepaalde manier raakt.

De gastouderopvang 0-12 jaar blijft ook open. De groepen zijn hier klein en gastouders bieden vaak flexibele opvang aan cruciale beroepen. De oproep om kinderen in de basisschoolleeftijd niet te komen brengen als dit niet echt nodig is, is daarom geschrapt.

Kinderopvang open: mogen we dan eerder een boosterprik?
Als branchevereniging doen we er alles aan de kinderopvang nog veiliger te maken. Wij hebben daarom een vaak gehoord verzoek tot voorrang bij de boostervaccinaties ook ingebracht bij het Ministerie van SZW. Meerdere sectoren hebben om zo’n voorrangsregeling gevraagd en de overheid is daar helder in: de keuze is om de boosters op leeftijd te geven. Voor ouderen werken de vaccins inmiddels aangetoond minder goed, omdat zij langer geleden gevaccineerd zijn. Er komt dus geen voorrangsregeling.

De overheid gaat voor een algehele versnelling van de boostervaccinaties voor de hele bevolking en de planning is dat iedereen boven de 18 jaar die wil, voor half januari 2022 geprikt kan zijn.

We maken ons als branchevereniging te allen tijde sterk voor de kinderopvang in de overleggen met het ministerie. We zijn blij dat de compensatieregeling voor buitenschoolse opvang er nu bijvoorbeeld is. We hebben veel respect voor de pedagogisch professionals die ook nu hun schouders eronder zetten.

We wensen jullie veel sterkte de komende tijd!

 

Deel dit nieuwsbericht