Het is overduidelijk dat er per 2025 een einde komt aan de huidige toeslagregeling voor de kinderopvang en dat ouders alleen nog maximaal 4% eigen bijdrage betalen. Te veel problemen, te veel leed, te veel kansenongelijkheid, te veel segregatie, te veel verschillende regelingen voor toegang tot kinderopvang en te vaak een reden waarom ouders niet kiezen om te werken of om niet meer uren te werken. En dan hebben we het nog niet eens over de toegevoegde maatschappelijke waarde van een goed werkende basisvoorziening op o.a het gebied van preventie, vroegsignalering en versterking van sociale cohesie en toekomstperspectief van de huidige kinderen als ze straks volwassen zijn en dan dragers van onze maatschappij zijn.

Naast afschaffing van het failliete kinderopvangstelsel (2025) kan in 2028 de volgende stap volgen; kinderopvang voor alle kinderen, dus ook kinderen van niet-werkende ouders. Want natuurlijk willen we dat àlle kinderen recht hebben op goede kinderopvang. Daar is toch iedereen voor? Samen werken we aan kansengelijkheid.
Samenwerken dus en niet op de rem gaan staan!

En toch zijn er nog mensen binnen de sector kinderopvang, die zich uitspreken tègen de hervormingen van het kinderopvangstelsel naar rechtstreekse financiering en een beperking tot een ouderbijdrage van maximaal 4%. Ongelooflijk….

Minister Van Gennip licht het nieuwe stelsel toe (NPO1)

In dit radio-interview geeft Minister Van Gennip (SZW) opheldering aan iedereen die hier nog vragen over heeft. De hervormingen zorgen naast aspecten op het gebied voor kindontwikkeling voor verlaging van de marginale druk bij gezinnen en dragen daarmee volop bij aan een betere werking van de arbeidsmarkt.

Beluister het radio-interview
In de laatste drie minuten van dit interview gaat zij expliciet in op kinderopvang en de stelselherziening. Eerder i het interview legt ze uit hoe de marginale druk uitpakt.

Draag bij aan de verandering
Laten we zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt en heeft! Een ieder van ons in de sector kinderopvang kan aan die verandering een bijdrage leveren.
Wij rekenen erop dat je dat doet. Wat jij doet en zegt doet er toe.

Inspired by: De LinkedIn bijdrage van Robert Sänger (vicevoorzitter BMK)

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

Deel dit nieuwsbericht