BMK Themadiscussie – 31 oktober 2017, 16.00 – 19.30 uur – Utrecht

Deze inhoudelijke discussie organiseren we over een actueel onderwerp in onze branche dat aandacht verdient; het voorkomen van mishandeling en misbruik door professionals. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren!

 

Het programma bestaat uit twee korte lezingen en een ronde-tafel-discussie over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang: Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

 

Doelgroep en doel
We voeren deze dialoog met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We nodigen kinderopvangorganisaties, wetenschappers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de politiek, sportwereld, zorg en welzijn uit.

 

Doel van de discussie is tweeledig. Enerzijds willen we openheid en transparantie over het onderwerp creëren binnen organisaties, binnen de branche én branche-overstijgend. Zo delen we kennis en leren we van elkaar en voorkomen we fouten.
Daarnaast willen we duidelijk krijgen hoe we kunnen werken aan optimale veiligheid en wat daarvoor nodig is. Denk aan wet-en regelgeving, het selectiebeleid van een kinderopvangorganisatie, het ontbreken van kennis bij medewerkers om tijdig signalen te herkennen of een organisatiecultuur waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om over grensoverschrijdend gedrag te praten. Waar laten we kansen liggen, welke risico’s spelen mee, en waar valt winst te behalen als het gaat om het vergroten van veiligheid?


Lezing Aafke Scharloo (16.05 – 16.30 uur)
Aafke Scharloo geeft in deze lezing haar visie op mishandeling en misbruik door professionals in de kinderopvang en besteedt aandacht aan het tijdig herkennen en voorkomen hiervan. Ook belicht ze aspecten binnen een organisatie die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het aannamebeleid en wat daarin te verbeteren valt. Ze zal aandacht besteden aan onze (Nederlandse) visie op privacy versus veiligheid, nut en noodzaak van het screenen van mensen en de invloed van een organisatiecultuur op het al dan niet benoemen van vermoedens of twijfels tussen en door collega’s.

 

Richard Korver’s visie op veiligheid in de kinderopvang (16.30 – 16.50 uur)
Richard Korver zal een korte toelichting geven vanuit zijn ervaringen als advocaat in zedenzaken, op het voorkomen van misbruik en mishandeling in de kinderopvang. Richard Korver is van mening dat we veel creatiever kunnen omgaan met situaties waarin we geconfronteerd worden met ‘niet-pluis’ gevoelens en dat we te laat in actie komen. Waar gaat het fout in de bedrijfsvoering? En hoe is het mogelijk dat wij – en met ons onze medewerkers – zo weinig kennis hebben van mishandeling, seksualiteit en misbruik in de werkomgeving? Continue screening als onderdeel van het HR-beleid, de noodzaak van snel ingrijpen en mogelijkheden om tijdig bij te sturen zijn onderwerpen waarop hij ingaat. En hoe handel je in geval van een escalatie?

 

Ronde-tafel discussie (16.50 – 18.40 uur)
Aansluitend volgt een discussie met de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Tijdens de discussie worden een aantal stellingen ingebracht. Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! De ronde-tafel wordt gevormd door:

  • Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog
  • Richard Korver, advocaat met als rechtsgebied kindermishandelingszaken
  • Paul Stamsnijder, expert reputatiemanagement

 

Jouw inbreng telt!
We willen van jou horen wat er nodig is, zodat we ons in kunnen zetten voor nog meer veiligheid in de kinderopvang. We hopen op jouw inbreng!

 

Inschrijven?
Stuur een mail naar info@www.maatschappelijkekinderopvang.nl
Vermeld je naam, organisatie, emailadres en telefoonnummer

Deelname gratis  |  Exacte locatie volgt na inschrijving

Deel dit nieuwsbericht