Wat zijn verloonde uren?

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen. De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering van de werknemers.

Omdat er in de praktijk veel vragen zijn, geven de Belastingdienst, UWV en het CBS in dit document meer duidelijkheid over wat verloonde uren zijn.

Download de laatste versie.

Nieuwe, geactualiseerde versie
Deze versie is op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn:

  • Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen.
  • Er is informatie toegevoegd over het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’.
  • De informatie over de uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3) is verduidelijkt.
  • Er is informatie toegevoegd over de uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4).
  • De informatie over B&W en raadsleden (9) is aangescherpt.
  • De informatie over beschikbaarheidsdiensten (14) is verduidelijkt.
  • Er is informatie toegevoegd over aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17).
  • Er is informatie toegevoegd over (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18).
  • De bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2021, maar je mag ze ook eerder toepassen.

 

Deel dit nieuwsbericht