Op 29 en op 31 maart a.s. kun je van 14:00-15:30 uur deelnemen aan een inspirerend webinar over de nieuwe rekennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de voorschoolse educatie (VE).

Vanaf 1 januari 2022 is een inzet van 10 uur per jaar per doelgroepkind verplicht. Dit komt bovenop de normering die in de Wet IKK wordt gehanteerd. Waar moet je aan denken als je hier mee aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de VE? En hoe bereken je het aantal uren precies?

Achterliggende gedachte bij deze nieuwe kwaliteitseis is dat je de kwaliteit en het effect van de VE substantieel kunt vergroten door de inzet van een VE-coach. Maar hoe doe je dat?

Programma
Tijdens het webinar krijg je een korte toelichting op de nieuwe regelgeving aan de hand van de onlangs uitgebrachte brochure Werken aan kwaliteit in de VE. Daarna geeft Heleen Versteegen (Sardes) je samen met enkele ervaren VE-managers meer informatie en praktische handvatten hoe je dit in jouw organisatie kunt inzetten. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling.

Voor wie
Het webinar is bedoeld voor pedagogisch management en pedagogische stafmedewerkers in de VE. Let op: op 29 maart ligt de focus op kleinere organisaties, het webinar op 31 maart is gericht op grotere organisaties.

Door wie
Het webinar wordt georganiseerd door het Ondersteuningstraject VE, een gezamenlijk project van de drie brancheorganisaties BK, BMK en SWN.

Inschrijven
Deelname is gratis: meld je hier aan (via website SWN)

Deel dit nieuwsbericht