Webinar van Expertise centrum Kinderopvang – 7 december (16.00 – 17.00 uur)

Ben je toe aan verdieping op het onderwerp begeleiden van onderlinge interacties? Geef je dan op voor de WebinarWiki waarin je al je vragen kunt stellen aan de onderzoekers die verbonden zijn aan het ontwikkelteam en een ervaren pedagogisch coach.

Vorig jaar heeft een ontwikkelteam met daarin Frans Hiddink (NHL Stenden Hogeschool), Rosanne Sluiter (UvA) en onder andere Su’en Verweij (KindeRdam) de pedagogische kennisbasis samengesteld over dit onderwerp. Het ontwikkelteam heeft een theoretisch kader opgesteld, inspirerende praktijkvoorbeelden verzameld en een aantal praktische handvatten ontwikkeld.

Nu, een jaar nadat de opbrengsten van het ontwikkelteam zijn gedeeld, is het tijd om de balans op te maken: Wat heb je ondernomen, waar sta je nu, wat zijn vervolgstappen en misschien nog wel het belangrijkst: tegen welke vraagstukken ben je aangelopen of verwacht je aan te lopen?

In deze WebinarWiki staan jouw vragen centraal. Wat wil jij weten van Frans en Rosanne of Su’en?

We adviseren om van tevoren de clips uit het webinar van vorig jaar te bekijken. Vragen kunnen van tevoren worden opgestuurd, maar ook ter plekke tijdens de WebinarWiki gesteld.

Meer informatie en aanmelden,

Deel dit nieuwsbericht