Afgelopen maart en april heeft GGD GHOR door het hele land een aantal bijeenkomsten gehouden. Centraal tijdens deze bijeenkomsten stond het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen van de kinderopvang. Ondernemers werden voor deze bijeenkomsten allemaal per brief uitgenodigd.

Vanwege de grote belangstelling en beperkte plaatsen is besloten om drie extra bijeenkomsten te
organiseren. Deze bijeenkomsten zullen begin juni plaatsvinden en hebben dezelfde inhoud als de bijeenkomsten in maart en april.

De bijeenkomsten gaan specifiek over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor 2019 en
2023, zoals de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast krijgt men informatie over het toepassen van het herstelaanbod, voorschoolse educatie en de ontwikkeling rond flexibele inspectieactiviteit.

Meer informatie of direct aanmelden? Kijk dan hier.

Deel dit nieuwsbericht