De afgelopen periode zijn zelftesten geleverd aan kinderopvangorganisaties en gastouders. Medewerkers en gastouders kunnen zich hiermee tot de zomer (vrijwillig) twee keer per week preventief testen. Het preventief zelftesten kan, in een periode waarin nog niet iedereen is gevaccineerd, bijdragen aan de continuïteit van de kinderopvang.

Omdat nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en het aantal besmettingen met het coronavirus daalt, is besloten op dit moment geen nieuwe zelftesten vanuit de overheid aan het kinderopvangpersoneel te verstrekken. De komende periode wordt de inzet van zelftesten in het onderwijs en kinderopvang geëvalueerd.

Monitoringsonderzoek is gestart

Het onderzoeksbureau Oberon voert (samen met het Kohnstamm Instituut) het onderzoek naar zelftesten in de kinderopvang en het onderwijs uit. Het doel is om breed in kaart brengen of de zelftesten zijn gebruikt, hoe tevreden de gebruikers zijn en in hoeverre het zelftesten daadwerkelijk bijdraagt aan de continuïteit van kinderopvang en onderwijs. Volgende week worden de uitnodigingen voor het invullen van de vragenlijsten voor de kinderopvang verstuurd. Mogelijk wordt u door de onderzoekers benaderd om een vragenlijst in te vullen. We hopen dat u hieraan wilt meewerken.

Meer informatie over het preventief zelftesten, zoals een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden en een stappenplan voor het gebruik van de zelftest, is te vinden op de zelftestenpagina op deze website.

Deel dit nieuwsbericht