Integratie tussen welzijn en kinderopvang

Op 9 augustus bezoeken we Raster, de overkoepelende organisatie van kinderopvang Sam&ko in Deventer. Jolanda Knorren (bestuurder Raster) en Gerard Nieuwe Weme (divisiemanager kinderopvang en welzijn) ontvangen ons hartelijk op het hoofdkantoor in Deventer.

We, dat wil zeggen Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) en Hélène Smid (communicatie adviseur BMK), laten ons informeren over de drijfveren en visie van Raster. De integratie tussen welzijn en kinderopvang is een kerntaak van Raster. Raster is een welzijnsorganisatie voor iedereen in de leeftijd één tot honderd jaar. Het voordeel van deze combinatie is dat problemen als armoede en laag-geletterheid  goed breed kunnen worden opgepakt. Dat Raster daad bij woord voegt blijkt als we later die middag in gesprek met clustermanager Jacqueline Roelofs. Zij vertelt ons dat zij na afloop van de themadiscussie over armoede[1] met een aantal concrete handvatten naar huis ging over de aanpak van armoede. Inmiddels heeft Raster een aangescherpt beleid ontwikkeld voor het signaleren van en omgaan met armoede onder kinderen op de kinderopvang. Dit is één van de redenen waarom de BMK deze discussiemiddagen organiseert. We willen niet alleen de discussie aangaan, we willen ook daadwerkelijk het veld helpen met concrete hulp en ondersteuning, waar men meteen thuis mee aan de slag kan.

Succesvolle wervingscampagne

Tijdens het gesprek geven Jolanda en Gerard aan dat zij het probleem van het tekort op de arbeidsmarkt aan goed geschoolde medewerkers herkennen. Toch is Raster er dankzij een goedgekozen campagne voor de zomer in geslaagd een heel aantal gekwalificeerde medewerkers te vinden. Op de vraag wat maakt dat de campagne goed aansloeg, geven Jolanda en Gerard aan dat dat naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de lokale situatie. Raster biedt in Deventer en omstreken zowel kinderopvang als welzijn aan. Deze combinatie lijkt hen aantrekkelijk te maken als werkgever voor de doelgroep.

Bso en wijk-speeltuin werken intensief samen

Na het gesprek vertrekken we naar een vestiging waar we een informatieve rondleiding krijgen over het terrein dat gedeeld wordt met een originele en uitdagende speeltuin. De locatie is zowel peuterspeelzaal als een buitenschoolse opvang. Betrokken medewerkers vertellen enthousiast over de succesvolle samenwerking met de speeltuin die grenst aan het terrein van de bso. Kinderen uit de wijk komen via de speeltuin in contact met de bso en zijn welkom deel te nemen aan bepaalde activiteiten die de bso organiseert. Om met iedereen, kinderen, ouders, medewerkers en andere instanties, dezelfde omgangsvormen te hanteren wordt gebruik gemaakt van een gedragscode. Voor de kinderen is deze code heel overzichtelijk terug gebracht tot vier iconen: Samenwerken, Veiligheid, Sportiviteit en Respect  In de praktijk blijkt het delen van deze gedragscode daadwerkelijk te leiden tot minder confrontaties. Een mooi voorbeeld van integratie in een wijk met uitdagingen en waar kinderen niet altijd van huis uit datgene meekrijgen wat ze nodig hebben.

Talent House

Het Talent House is een ander mooi initiatief dat Raster inzet ter ondersteuning van talentontwikkeling van kinderen op de bso en kinderen uit de buurt. Door samen op te trekken en te spelen werken we aan het ontwikkelen van talenten én verbinding in de wijk. Er is een speciale kinderraad die hiervoor de onderwerpen aanreikt.

Samenwerken in een Levend Ganzenbord

Aan het einde van het bezoek spelen we samen een onderdeel van het Levend Ganzenbord dat de kinderen op de bso spelen tijdens de vakantiedagen. We ervaren aan den lijve hoe de gedragscode ‘samenwerken’ aan kinderen wordt overgebracht door middel van een spel. En mooie symbolische afsluiting van een inspirerende middag in Deventer!

 

[1] Deze themadiscussie over armoede en de rol van maatschappelijke kinderopvang, organiseerde de BMK op 25 april 2018.

Deel dit nieuwsbericht