De cijfers over het eerste kwartaal zijn door het ministerie van SZW bekend gemaakt. Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat is ten opzichte van 2018 toegenomen: in het eerste kwartaal van 2019 gingen er 815.000 kinderen naar de opvang; een stijging van 38.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De grootste groei is te zien bij de buitenschoolse opvang die 27.000 nieuwe kinderen mocht verwelkomen, de dagopvang groeide met 14.000 kinderen. In de Gastouderopvang bleef het aantal tot 4 jaar stabiel maar liep het aantal kinderen ouder dan vier jaar terug met 3.000.

In totaal gingen in het eerste kwartaal van 2019 386.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 338.000 kinderen naar de dagopvang en 114.000 kinderen naar de gastouderopvang. Hierbij merken we op dat kinderen gebruik kunnen maken van meerdere opvangvormen in één kalenderjaar en zodoende de cijfers van de losse opvangvormen hoger zijn dan het totale cijfer van de Belastingdienst Toeslagen.

Arbeidsparticipatie ouders

Meer ouders zijn aan het werk gegaan. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 is de arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen met gemiddeld 1,7%. Onder jonge vrouwen tussen de 25 en 34 jaar is de arbeidsparticipatie met 82,9 procent het hoogst van alle categorieën. Toch laat iedere leeftijdscategorie groei zien. Ook de arbeidsparticipatie onder mannen nam toe, met 0,9 procent. Waarbij het verschil tussen de alleenstaande moeders (66.1%) en alleenstaande vaders (76.4%) opvallend blijft, ook als is dit verschil er altijd geweest.

Opvanguren per kind

Het gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is gestegen met 1,2 uur naar 58,6 uur per maand. In de dagopvang werd in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld 2,4 uur kinderopvang meer afgenomen, in de buitenschoolse opvang gemiddeld bijna 1 uur meer. De gastouderopvang voor kinderen tot vier jaar steeg licht, terwijl deze van de oudere kinderen juist licht daalde.

Aantal locaties

Het aantal gastouder locaties is in het eerste kwartaal van 2019 afgenomen met 552. Toch blijft dit met 27.329 locaties een grote groep. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal gastouderlocaties afgenomen met 3.330 locaties. Ook de locaties voor dagopvang nemen af met 30 locaties. Bij de buitenschoolse opvang is in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte groei te zien van 41 locaties.

Uurprijs

Het gemiddelde uurtarief van de dagopvang, dat door ouders is doorgegeven, is gestegen met € 0,43 ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde tarieven liggen € 0,19 onder de maximum uurprijs. Voor de buitenschoolse opvang ligt het gemiddelde uurtarief € 0,38 boven de maximum uurprijs. De uurprijs in de gastouderopvang nam voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar toe met € 0,12 en voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met € 0,14.

Bekijk de volledige kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deel dit nieuwsbericht