Zoals zaterdag 18 december bevestigd: er komt weer een compensatieregeling tijdens de sluiting. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke details:

  • Voor de BSO groepsopvang komt er financiële compensatie vanuit de overheid ingaand op 21 december
  • Voor de BSO gastouderopvang komt er géén compensatie omdat de gastouderopvang in principe gewoon open is. De oproep om kinderen in de basisschoolleeftijd niet te komen brengen als dit niet echt nodig is, is daarom geschrapt.
  • De financiële compensatie geldt voor de periode vanaf 21 december 2021 tot in ieder geval 10 januari 2022. De Rijksoverheid rekent 20 december als overgangsdag en voor deze dag komt dus geen compensatie. We begrijpen dat dit vervelend is voor iedereen die vanaf 20 december dicht is gegaan. Wij zijn hierover nog in gesprek.
  • Net als tijdens de vorige lockdown doen wij, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, een dringend beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven KOT te vergoeden. Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de boven-KOT compensatie alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de noodopvang.

Met andere woorden: de boven-KOT compensatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

Een klein deel van de ouders maakt meer gebruik van de noodopvang dan de uren waarvoor ze een contract hebben. Ons advies blijft staan om deze opvang “om niet” te verstrekken daar waar dit binnen de bestaande personeelsbezetting/beschikbare uren opvang, kan worden opgelost.

Alle ouders ontvangen net als na afloop van de vorige lockdown hun eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs over hun contracturen terug van de overheid.

Zie verder de informatie op de website van de Rijksoverheid. En mail of bel ons gerust bij meer vragen.

Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht