Tijd voor de next step: naar nog meer en beter samenwerken voor de ontwikkelkansen van kinderen

In juni hebben de betrokken partijen van het initiatief ‘Met Andere Ogen’ met elkaar gereflecteerd op de ontwikkelingen binnen de aangesloten sectoren. De gemeenschappelijke conclusie is dat er een verandering gaande is in de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en dat Met Andere Ogen als onafhankelijke hulpbeweging deze veranderbeweging versterkt.

Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Met vallen en opstaan vormen we een nieuw ecosysteem, met het kind, ouders en hun leefwereld als vertrekpunt. Lokale professionals op school, kinderopvang, of jeugdzorginstelling, werken meer en beter samen met andere professionals om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten. Maar in het ecosysteem is iedereen nodig om het kind de meest optimale ontwikkelkansen te geven. Regionale en landelijke partners zijn nodig om wat lokaal nodig is te faciliteren en te ondersteunen. In de Midterm lees je hoe iedereen zoekt naar zijn of haar plek en hoe belangrijk goede samenwerking daarbij is. Ook in de reflectiebijeenkomsten was dat een belangrijk thema: wat kan ik (mijn organisatie) bijdragen aan deze verandering en wat is dan mijn plek? (Marijke Andeweg)

De uitkomsten van de reflectiebijeenkomsten zijn gevat in dit document.

Deel dit nieuwsbericht