versie 14 oktober

Nieuwe versie beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. De wijzigingen zijn al in de Nederlandstalige versie doorgevoerd. Aan de update van de Engelstalige beslisboom wordt nog gewerkt. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Download de beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Wijzigingen:
In de Nederlandse boom is bij de tweede vraag de formulering aangepast (omgedraaid) naar: ‘Heeft een huisgenoot van het kind naast klachten die passen bij corona ook koorts (38,0 graden of hoger) of benauwdheid?’ (vraagstelling is omgedraaid). Het gaat dus om de combinatie van koorts én coronagerelateerde klachten of benauwdheid én coronagerelateerde klachten. Als een huisgenoot alleen koorts of alleen benauwdheid heeft hoeft een kind zonder klachten niet thuis te blijven.

In het kader ‘Hoe lang moet een kind thuisblijven?’ is duidelijk gemaakt dat het om een ziek kind gaat. ‘Huisgenoot’ is uit de tekst gehaald omdat er voor volwassenen andere regels gelden. Deze regels zijn te vinden in de Beslisboom 12+

Engelse versie van de nieuwste beslisboom
– Meer informatie over de Engelse versie Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Download de Engelse versie

Deel dit nieuwsbericht