Protocol veiligheid en hygiëne kinderopvang (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Om de kinderopvang te ondersteunen bij het volledig opengaan per 8 juni publiceerde het ministerie van SZW  een protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

In het protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers, zowel algemeen als voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Dit protocol vormt het kader voor kinderopvangorganisaties, waarbinnen zij de maatregelen en acties in een ‘locatie specifiek protocol’ kunnen uitwerken, verder concretiseren en communiceren naar ouders (en indien mogelijk kinderen).

De communicatie naar ouders (en kinderen) over de richtlijnen om de veiligheid en hygiëne bij gastouderopvang en kinderopvang te borgen, verloopt via mail en ouderapps. De Rijksoverheid ondersteunt deze communicatie met een duidelijke poster over de veiligheids- en hygiënemaatregelen die kinderopvangorganisaties op hun locatie kunnen ophangen.

Download het protocol kinderopvang (Word)

Website van de Rijksoverheid (protocol)

Algemeen Voorlichtingsmateriaal Covid-19 Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht