Op 27 oktober stuurde minister De Jonge van VWS de kamerbrief ‘stand van zaken Covid-19’ naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt de mogelijkheid genoemd dat werkgevers sneltesten zelf gaan uitvoeren. Op dit moment is 1 december de streefdatum waarop werkgevers sneltesten kunnen afnemen bij de overheid.

BMK is samen met de andere branchepartijen, BK, BOinK, VWO en FNV, in gesprek met SZW over deze mogelijkheid. Voor het zover is moet nog een aantal zaken worden uitgewerkt door SZW en VWS, met name ten aanzien van informatievoorziening, de implementatie en de kosten.

Informatievoorziening
Een richtlijn voor het zelf testen van medewerkers wordt t.z.t. verspreid door SZW. Eerder publiceerde SZW de uitgangspunten voor de inzet van testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties. Zie ook ons bericht van 5 november.

Kosten
VWS heeft laten weten dat werkgevers de sneltesten tegen een marktconforme prijs kunnen afnemen. Naar alle waarschijnlijk zullen de kosten lager liggen dan de inkoop van sneltesten via commerciële partijen.

Implementatie
Daarnaast zijn er nog vragen over de implementatie. Bijvoorbeeld of het efficiënter is dat organisaties zelf sneltesten afnemen, of dat beter gebruik kan worden gemaakt van een reguliere teststraat? In dit geval kan de omvang van een organisatie een rol spelen. Deze en andere mogelijkheden worden nu onderzocht door VWS in afstemming met de branchepartijen kinderopvang. Zodra duidelijk is hoe het sneltesten via werkgevers wordt geïmplementeerd, wat de kosten zijn en wat de richtlijn van SZW inhoudt, laten we dit weten.

Download de kamerbrief  ‘Stand van zaken COVID-19’

Deel dit nieuwsbericht