Wat betekent het voor jou om vaker met een beroepskracht in opleiding te werken?

In de kinderopvang zijn grote personeelstekorten. Ook jouw organisatie heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Het kabinet heeft vorig jaar verschillende maatregelen genomen om meer lucht te geven. Eén daarvan is de mogelijkheid om beroepskrachten in opleiding vaker formatief in te zetten. Dit betekent dat beroepskrachten in opleiding vaker als pedagogisch medewerker kunnen werken (niet boventallig en dus formatief). Dit is een tijdelijke maatregel tot 1 juli 2024.

Vorig jaar onderzocht het Expertisecentrum Kinderopvang de bekendheid met en het gebruik van deze maatregel in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit jaar onderzoekt het Expertisecentrum de gevolgen van de maatregel voor de werkdruk van collega pedagogisch medewerkers en de pedagogische kwaliteit. Daarvoor is deze vragenlijst voor pedagogisch medewerkers gemaakt. De vraag is om deze vragenlijst te verspreiden in de organisatie en alleen in te vullen als jij samenwerkt met een beroepskracht in opleiding. Beroepskrachten in opleiding zijn student-werknemers (mbo of hbo) die een (leer-)arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben gesloten, bijvoorbeeld BBL’ers.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en is mogelijk tot maandag 26 juni. De antwoorden zijn niet naar jou te herleiden en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij Annika de Haan: annika.dehaan@expertisecentrumkinderopvang.nl. Dit is de link naar de vragenlijst.

Alvast bedankt voor je tijd en aandacht! Het Ministerie van SZW gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij de beslissing over een eventuele verlenging van de maatregel. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar gedeeld via de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht