Kamerleden op bezoek: Lisa Westerveld (GroenLinks) maakt kennis met een nieuwe wereld in Uden!

Deze zomer bezoeken Kamerleden op uitnodiging van de BMK leden voor een inhoudelijke uitwisseling over kinderopvang. En voor het opdoen van ‘praktijkervaring’! Op 28 augustus was Lisa Westerveld, woordvoerder kinderopvang voor GroenLinks, op bezoek bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Gastheer Jos van Zutphen (directeur) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) ontvingen Lisa Westerveld.
Na haar studie werkte Lisa Westerveld als persvoorlichter en politiek lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. In 2009 werd ze lid van GroenLinks en sinds maart dit jaar is zij Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang.

Rondleiding in het speelleercentrum

Jos start met een rondleiding door het gebouw dat volledig is toegesneden op geïntegreerde opvang en onderwijs. Tijd voor sport, ‘eigen tijd’, onderwijs, spelen en eten wisselen elkaar gedurende de dag af, en dat is te zien. Overal zijn kinderen aan het sporten, spelen, leren of eten samen een warme maaltijd. Als gevolg daarvan werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en sportdocenten de hele dag door intensief samen.

‘Dit is wat ik aan zoveel mogelijk mensen wil laten zien omdat ik geloof in ons concept!’ zegt Jos. ‘Alle onderdelen waar we verantwoordelijk voor zijn – meer bewegen en sporten, gezonde voeding en meer aandacht voor de talentontwikkeling – is heel goed in één concept onder te brengen.’

Lisa Westerveld is onder de indruk van de wijze waarop met ‘ruimte’ wordt om gesprongen binnen en buiten het gebouw. Voor boerenzoon Jos is ruimte essentieel voor kinderen om op te groeien en integraal onderdeel van het concept. Lisa, boerendochter, herkent dit als geen ander.

In het gesprek dat volgt benadrukt Jos het belang van een professionele begeleiding van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hij vertelt hoe juist in deze periode taalgevoeligheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen veel baat heeft bij professionele begeleiding. En hoe dat zijn vruchten afwerpt als diezelfde kinderen een paar jaar later in groep 1 terecht komen.

Knelpunten van een IKC

Lisa is benieuwd naar de knelpunten in de landelijke wet-en regelgeving waar IKC’s tegen aanlopen. Dat blijken er nogal wat te zijn, mede als gevolg van het feit dat onderwijs en kinderopvang onder twee verschillende ministeries vallen en allebei met een andere CAO werken. ‘Des te opvallender’, zegt ze, ‘ is het dat Jos met De Wijde Wereld toch in staat is geweest de problemen en knelpunten in de praktijk op te lossen en tot samenwerking te komen.’

Jos: ‘Die samenwerking is bij ons zodanig dat het een niet zonder het andere kan. Pedagogisch medewerkers kunnen niet zonder de leerkrachten en leerkrachten kunnen niet zonder pedagogisch medewerkers. Want als de één er een potje van maakt heeft de ander een probleem met bijvoorbeeld heel drukke kinderen, en vice -versa. Het concept zorg er voor dat drempels om samen te werken wegvallen. Want we zijn één organisatie. Maar we hebben dit alleen kunnen realiseren door verantwoordelijkheid te nemen voor ons concept en niet altijd binnen de lijntjes te kleuren. Geef organisaties hier de ruimte voor. De inspectie moet vertrouwen hebben. Ik heb hier zelfs inspecteurs gehad die zeiden, jullie doen het anders maar het is hier veel beter!’

Beter beeld van de praktijk

Na afloop van het gesprek wordt een gezonde lunch geserveerd die ook de kinderen gezellig samen aan het eten waren. Lisa geeft aan dat ze door dit bezoek een veel beter beeld heeft gekregen van de praktijk. ‘En dat je, wanneer je een goede samenwerking wil, ook zaken als het gebouw en de ruimte belangrijk zijn, omdat dat zoveel impact heeft op kinderen. Het is voor ons Kamerleden belangrijk om naar dit praktijkvoorbeeld te kijken.’

Sharon voegt toe ‘Geweldig om weer bij De Wijde Wereld te zijn, een prachtig voorbeeld van hoe de sector zich samen met het onderwijs ontwikkelt. En bijzonder fijn dat Lisa Westerveld zo uitgebreid de tijd heeft genomen voor dit werkbezoek.’

Jos: ‘Ik vond het erg zinvol om met Lisa dit gesprek te voeren en hoop natuurlijk dat zij, door dit completere beeld van een IKC, een bijdrage zal gaan leveren aan alle discussies rondom wet- en regelgeving. En dat alles natuurlijk in het belang van de best mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen!’

Deel dit nieuwsbericht