12.30 uur

Voorstel: ‘Als scholen sluiten blijft kinderopvang open voor ouders in vitale beroepen’

Naar alle waarschijnlijkheid gaan de scholen sluiten a.s. maandag. En ook ziet het er naar uit dat ook vandaag of morgen het besluit valt de kinderopvang te sluiten.

De kinderopvangbranche wil voorkomen dat er onduidelijkheid of chaos ontstaat als de scholen en/of kinderopvang moeten sluiten. We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om open te blijven voor ouders met beroepen in de vitale sector. De BMK heeft samen met BK (Brancheorganisatie Kinderopvang) en BOinK (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) dit voorstel neergelegd bij Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vooruitlopend op het spoedoverleg vanmiddag om 14.00 uur (VWS met NFU, NVZ en het RIVM) over een eventuele sluiting van alle scholen.

Daarnaast kijken we met SZW naar de financiële consequenties en treden z.s.m. met elkaar in overleg over de verdeling van de eventuele financiële consequenties. Een shutdown zonder dat iemand weet wie welke kosten draagt is ongewenst; duidelijkheid en voorkomen van ongerustheid bij ouders is belangrijk en ook kinderopvangorganisaties hebben grote behoefte te weten waar zij zich op voor moeten bereiden.

Voorstel en communicatielijn:
Namens de sector stellen wij dit scenario voor als er sprake zal zijn van sluiting van scholen.

  1. Wanneer overheid onderwijs en kinderopvang sluit, biedt de kinderopvang aan om noodopvang in te richten met landelijke dekking voor kinderen 0-12 met ouders in vitale beroepen;
  2. De sector bepleit bij overheid dat er voor ouders en sector geen extra kosten en administratieve rompslomp ontstaan.

Waarom stellen wij dit voor?

Als de scholen sluiten, is het onmogelijk de kinderopvang open te houden. Er zullen discussies ontstaan met ouders en in de maatschappij waarom scholen en opvang anders worden behandeld. Ouders zullen opvang willen voor hun schoolgaande kinderen, terwijl Pedagogisch medewerkers zelf ook schoolgaande kinderen thuis hebben zitten. Daarom ons voorstel dat de kinderopvang alleen open blijft om noodopvang te bieden voor ouders die in vitale functies van de maatschappij werken.

Het kabinet kijkt naar maatregelen rondom de kinderopvangtoeslag zodat ouders geen kosten hebben van niet-genoten opvang en kinderopvangorganisatie niet door liquiditeitsproblemen omvallen. Financiën regelen we later in rust, niemand heeft baat bij opvangorganisaties die omvallen.

Duidelijkheid is gewenst; ook wat betreft de definitie van een ‘vitaal beroep’. Het kabinet stelt een lijst op van die beroepen. Pedagogisch Medewerkers worden ook onderdeel van van de lijst; kinderopvang wordt vitale sector

Extra opvangplekken zijn gewenst; werkgevers geven aan dat hun medewerkers opvang nodig hebben en als er extra opvangplekken moeten worden ingeregeld bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, doen we dat. We zoeken nog een oplossing voor ouders die nog geen klant zijn maar wel opvang nodig hebben, met snelle registratie van essentiële informatie en urenregistratie.

Download het persbericht

Deel dit nieuwsbericht