Intrekking van de Stint

Op 13 december liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) weten dat zij op basis van het TNO rapport over de veiligheid van de Stint, besloten heeft de schorsing van de Stint om te zetten naar een intrekking van het voertuig. Voor minister Van Nieuwenhuizen is het duidelijk dat de Stint in zijn huidige vorm niet meer de weg op kan. Pas als er aanpassingen zijn gedaan, kan het voertuig weer toegelaten worden.

Wat vindt de BMK?

De BMK prijst de grondigheid waarmee het TNO onderzoek is verricht en we zijn opgelucht dat de onderzoeksresultaten eerder dan verwacht beschikbaar zijn. Wat we niet hadden verwacht, is dat er zoveel potentiële risico’s zijn verbonden aan een voertuig dat eerder is toegelaten op de openbare weg. Immers, kinderopvangorganisaties vertrouwden erop dat de door hun aangeschafte vervoersmiddelen veilig waren. In aanvulling hierop hebben kinderopvangorganisaties hun medewerkers bovendien de benodigde trainingen laten volgen, zodat zij vaardig waren in het gebruik van het voertuig. En tenslotte hebben organisaties er alles aan gedaan om de veiligheidsmaatregelen omtrent het vervoer van kinderen met Stints in acht te nemen.

In gesprek met de minister: 17 december

Aanstaande maandag gaat de BMK samen met andere partijen in gesprek met minister Van Nieuwenhuizen over de intrekking van de Stint. Tijdens dit gesprek zullen we stilstaan bij de grote gevolgen die dit besluit heeft voor de kinderopvang. Veel organisaties slagen erin om hun aanbod van leuke, uitdagende en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voort te zetten, maar dit kost hen vaak veel moeite en er hangen uiteraard ook behoorlijke financiële consequenties samen met het niet kunnen gebruiken van de Stint. We willen het ministerie voorstellen om gezamenlijk met de sector en met technische experts een inschatting te maken van de kosten van de noodzakelijke aanpassingen aan de Stint, alsmede een inschatting van de benodigde tijd die gemoeid zal zijn met een eventuele herintroductie van de Stint.

Ook zullen we vragen of het ministerie van I&W samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bereid is om in overleg met de sector een oplossing te vinden voor de extra kosten; per slot van rekening heeft blijkens het TNO rapport vooral de overheid zelf de nodige steken laten vallen. De afwijzende houding vanuit de ministeries van I&W en SZW om te spreken over de kosten voor de sector is in onze ogen niet logisch en ook niet redelijk.

 

Deel dit nieuwsbericht