Eind 2018 voert het Trimbos instituut in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uit naar het rookbeleid in de kinderopvang. Het doel is om in beeld te brengen waar kinderdagverblijven staan met betrekking tot rookbeleid. Ook willen zij kijken waar kansen liggen om meeroken door kinderen (verder) te voorkomen en hoe medewerkers aankijken tegen het voorkomen van meeroken. Met de uitkomsten zullen programma’s, interventies en andere activiteiten die plaatsvinden in dit kader beter aansluiting vinden op de praktijk.

Vragenlijst

Halverwege november kunnen opvangorganisaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar een mail verwachten van het Trimbos instituut met daarin een korte vragenlijst over het rookbeleid. Aan locatiemanagers en leidinggevenden binnen de organisatie wordt gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Interviews

Daarnaast zal ook een aantal verdiepende interviews worden uitgevoerd met locatiemanagers en pedagogisch medewerkers over de uitvoer van het rookbeleid in de praktijk. Wil je hier aan deelnemen? Geef je dan op via EWillemse@trimbos.nl.

Privacy

Alle antwoorden worden anoniem en conform AVG verwerkt in de rapportage die uiteindelijk gedeeld wordt met het ministerie van VWS en met alle belanghebbenden uit het veld.

Deel dit nieuwsbericht