‘Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik met de online-campagne #ikkijknietweg in de door haar georganiseerde Week tegen Kindermishandeling. Deze week vindt plaats van 14 t/m 20 november.

Kick off campagne #ikkijknietweg

De Week tegen Kindermishandeling is vandaag (14 november) gestart in het Eye Filmmuseum in het bijzijn van voorzitter Eberhard van der Laan en de andere leden van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Taskforce haar eindadvies gepresenteerd.

Ze pleit daarin voor een Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Alle relevante betrokken partijen moeten hierbij worden betrokken, ook het bedrijfsleven, aldus de Taskforce. Ze benoemt daarnaast tien speerpunten die in ieder geval een plek moeten krijgen in het programma, zoals het geven van voorlichting over opvoedingsvraagstukken aan alle aanstaande ouders. In tien jaar tijd moet het aantal mishandelde kinderen zo worden teruggebracht naar 60.000.

Ook is de campagne #ikkijknietweg gestart en hebben meer dan 20 prominenten uit de entertainment, politiek en sport – zoals bijvoorbeeld Peter R. de Vries, Ruben Nicolai, Isa Hoes, Kim Feenstra, Danny Blind en de meeste fractievoorzitters van de politieke partijen – zich zichtbaar verbonden aan de online-campagne. Met de campagne beoogt de Taskforce alle omstanders, buren, ooms en tantes te bewegen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Hou ook de berichten via twitter in de gaten, waarin we de filmpjes uit de online-campagne zullen delen. Als je meer wilt weten over de Week tegen Kindermishandeling, kun je kijken op www.weektegenkindermishandeling.nl

Wil je het eindrapport lezen van de Taskforce, kijk dan op de site  van de Taskforce, waar je op de homepage de eindrapportage kunt vinden.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik stopt

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hadden de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik ingesteld om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven. De Taskforce startte in september 2012 en stopt aan het einde van dit jaar.

De ‘Beweging tegen Kindermishandeling’ gaat van start

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’, die voortkomt uit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die eind dit jaar stopt. De looptijd van de beweging is minimaal tot 1 januari 2019. De beweging wil alle betrokkenen stimuleren en helpen kindermishandeling aan te pakken. Dat doet ze onder meer door in gesprek te gaan over mogelijke weerstanden en belemmeringen en het verder onder de aandacht brengen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De kick-off van de beweging vindt plaats op woensdag 16 november.

Bijdrage vanuit de BMK

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang maakt via bestuurslid Ruth de Waal, actief onderdeel uit van de Beweging tegen Kindermishandeling, samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Algemene Vereniging Schoolleiders, Boink, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland, VO-raad en PO-Raad.

Insteek van de BMK is daarbij dat de inhoud van de beweging moet gaan over de knelpunten rondom de meldcode, waarbij het proces voor, tijdens en na de melding verbeterd moet worden.

Ook bewaakt de BMK het belang van een volwaardige plek van de kinderopvang binnen de Beweging, omdat juist binnen de kinderopvang de 0-4 jarigen in huis zijn, waar de preventie begint.

 

Deel dit nieuwsbericht