17 oktober: Wereldarmoededag : ‘1 op de 9 kinderen groeit op in armoede’

Wist je dat:

  • In iedere klas 2 of 3 kinderen in armoede opgroeien?
  • armoede kan zorgen voor een slechtere hersenontwikkeling bij jonge kinderen?
  • kinderen die in armoede opgroeien minder kansen krijgen op school en op de arbeidsmarkt?

Voor kinderen die in armoede opgroeien is een verwarmd huis, gezonde voeding of een fiets niet van­zelfsprekend. Veiligheid en geborgenheid ontbreken. Als armoede lang duurt kan dit bij kinderen leiden tot een slechtere gezondheid, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement

Daarom vestigt maatschappelijke kinderopvang zich óók in wijken en regio’s waar armoede heerst. De kinderen die hier wonen hebben baat bij professionals die hen begeleiden en hen geven wat thuis ontbreekt. Emotionele steun, zorgeloos kunnen spelen met andere kinderen, en begeleiding bij hun ontwikkeling. Ook als ouders geen werk hebben of de kinderopvang niet kunnen betalen. Want alle kinderen hebben recht op gelijke kansen.

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Bekijk de video

Ga naar onze website ‘Goede start voor iedere toekomst’

Deel dit nieuwsbericht