Op 5 februari j.l. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door de Tweede Kamer aangenomen. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. Met de invoering van de WAB wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet per 1 januari 2020.

In het kader hiervan is afgelopen week een factsheet en kennisdocument gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

Het factsheet licht toe wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor de werkgever betekent.

Het kennisdocument gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Deel dit nieuwsbericht