In de CAO kinderopvang was voorheen de ‘Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen’ (ID-regeling) opgenomen. Omdat er in de praktijk nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt van de regeling, is deze niet meer opgenomen in de CAO Kinderopvang. Wel blijft de tabel beschikbaar voor organisaties die nog gebruik maken van de regeling.

 

De salarisschaal behorend bij de ID-regeling is gekoppeld aan het minimumloon. Omdat het minimumloon wijzigt met ingang van 1 januari 2017 wijzigt ook deze salarisschaal.

 

De nieuwe salarisschaal voor ID salarissen kinderopvang 2017 tref je in deze bijlage aan.

Deel dit nieuwsbericht