Cao-partijen hebben besloten dat twaalf diploma’s terugkomen op de diplomalijst voor pedagogisch medewerker in combinatie met aanvullend bewijs. De diploma’s kwalificeren vanaf 1 november 2020 voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek. Of in combinatie met een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek. De lijst met certificaten is te vinden op Kinderopvang werkt!

Aanleiding voor het besluit is de afspraak uit het cao-akkoord voor de cao Kinderopvang 2020-2021 over de diploma’s Jeugdwelzijnswerk (hbo-j) en Agogisch Werk (AW). Voor deze diploma’s is onderzocht of deze met aanvullend bewijs aangevuld zouden kunnen worden. Cao partijen hebben geoordeeld dat deze twee diploma’s plus tien andere diploma’s die om dezelfde reden (verouderde pedagogiek) zijn vervallen voor de dagopvang, kunnen terugkomen als er aanvullend scholing is gevolgd op gebied van pedagogiek. In totaal gaat het om de volgende twaalf diploma’s:

Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau (voorgangers SPH):

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

Zonder aanvullend bewijs blijven deze diploma’s onveranderd voor de bso/nso kwalificeren.

 • Bekijk het overzicht van de actuele lijst met certificaten. Mocht iemand nog niet over een geldig aanvullend certificaat beschikken, dan kan diegene als pedagogisch medewerker in ontwikkeling (pmio’er) instromen. In het ontwikkelplan worden dan afspraken gemaakt over het behalen van het certificaat.
 • Bekijk de volledige tekst van het besluit. Dit besluit zal in de nieuwe cao Kinderopvang verwerkt worden in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, maar treedt al in werking per 1 november 2020.
 • Dit besluit is ook verwerkt in de diplomacheck
Deel dit nieuwsbericht