De onderwijskansen van kinderen van lager en van hoger opgeleide ouders lopen steeds verder uit elkaar. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker ‘vinden het onacceptabel als talenten van kinderen onopgemerkt blijven’ en stellen een actieplan gelijke kansen op.

 

In dit actieplan formuleren beide bewindspersonen maatregelen langs drie lijnen:

 

  • soepele overgangen in het onderwijs;
  • stimulerend onderwijs;
  • sterke netwerken.

In totaal trekken Bussemaker en Dekker in 2017 €25 miljoen uit voor het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, in 2018 is dat €32 miljoen, in 2019 30 miljoen en vanaf 2020 is het structureel €26 miljoen per jaar.

 

Tegelijkertijd met de introductie van het actieplan is de Gelijke Kansen Alliantie van start gegaan. ‘Deze alliantie is een open netwerk van en voor professionals binnen en buiten het onderwijs’. De bewindspersonen nodigen ‘iedereen die het verschil wil maken uit om zich bij deze voorhoede aan te sluiten’. Zie www.gelijke-kansen.nl.

 

De BMK is blij met deze aandacht voor gelijke kansen. Uiteraard! De BMK ziet echter meer mogelijkheden dan de nu voorgestelde maatregelen om de kansen van kinderen te verbeteren. Vergroot de netwerken rondom kinderen, betrek de kinderopvang er veel meer bij. Kinderopvang als basisvoorzieningen voor álle kinderen van nul tot en met twaalf jaar zorgt er voor dat kinderen al jong in hun ontwikkeling gestimuleerd worden en doorgaande ontwikkellijnen geborgd zijn. Een brede toegankelijkheid van de buitenschoolse opvang maakt optimale talentontwikkeling mogelijk door het aanbieden van sport, spel, muziek, cultuur, natuur en techniek. Ook de SER pleit in het advies Naar een werkende combinatie  voor dagarrangementen. Niet alleen om ouders te ontzorgen maar ook omdat een dagarrangement bijdraagt bij aan het welzijn van kinderen: ‘in pedagogisch opzicht draagt een eigentijds arrangement bij aan een doorgaande ontwikkelingslijn’. Samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang is daarbij cruciaal, en dient volgens de BMK veel sterker te worden gestimuleerd.

Deel dit nieuwsbericht