De BMK heeft, samen met andere partijen, de Kamer gevraagd om een rondetafelgesprek dit voorjaar (zie bijlage brief d.d. 04042018)In dat gesprek willen we met de Kamerleden ingaan op actuele kwesties, zoals de aanpassing van de bkr voor baby’s met ingang van januari 2019.Dit punt heeft onze volle aandacht! Zoals jullie weten heeft de BMK onderzoek geïnitieerd naar de kosteneffecten van deze bkr aanpassing. Blijven de kosten binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn? Kan de politiek aan kinderopvangorganisaties en aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang garanderen dat de kinderopvang betaalbaar blijft? Het SEO onderzoek naar de kosteneffecten van de bkr aanpassing is afgerond (zie bijlage).

Kanttekeningen bij onderzoek

Wij plaatsen enkele kanttekeningen bij dit, overigens degelijk uitgevoerde, onderzoek. De verschillen tussen en de spreiding over organisaties is groot als het gaat om de kosteneffecten. Dat zou kunnen betekenen dat de toegankelijkheid in het geding komt. Bureau Buitenhek doet op verzoek van de branchepartijen om die reden dan ook nader onderzoek naar de effecten in de praktijk en komt in mei met resultaten.

In afwachting van die resultaten brengt de BMK alvast in kaart welke mogelijke alternatieven er zijn. Welke andere maatregelen met een vergelijkbaar effect op de kwaliteit van de opvang voor baby’s zijn mogelijk? En ook voert de BMK gesprekken met het ministerie, met politieke partijen en met onze collega-organisaties over dit onderwerp. Praktijkvoorbeelden en input voor deze gesprekken halen we op bij jullie, onze leden. En ook; benader ons met jullie praktijkervaringen!

Samenwerking met SZW is nodig

We begrijpen de onrust die heerst in het veld. Om te zorgen dat Den Haag naar ons luistert, is samenwerking nodig: als we willen voorkomen dat de kinderopvang sector straks het kind van de rekening is, moeten we goed nadenken en ons gezamenlijk inzetten volgens een doordachte strategie. Wij kiezen er dan ook voor om onze eigen koers te varen richting Kamer, ministerie en andere partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met die strategie het meest effectief zijn.

Petitie ‘Kom op voor Kinderopvang’

Enkele kinderopvangorganisaties zijn een petitie gestart. We zullen die petitie als BMK niet ondertekenen juist omdat we onze eigen strategie hebben.

Mocht je kennis willen nemen van de inhoud van de petitie en deze willen ondertekenen doe dit dan wel.

Deel dit nieuwsbericht