Op 2 september bood informateur Mariet Hamer haar eindverslag aan aan de Tweede Kamer. Bij dit verslag is ook het document meegestuurd opgesteld door VVD en D66 met de hoofdlijnen van overeenstemming tussen beide partijen. ‘Op de hoofdlijnen van de inhoud is er zelfs brede overeenstemming in het midden van de Nederlandse politiek”, zei informateur Hamer tijdens de persconferentie.

Over kinderopvang wordt het volgende geschreven:

  • De komende regeerperiode versterken we de kwaliteit van de opvang van kinderen tot 4 jaar, gebruik ervan blijft een vrije keuze). Bestaande kinderopvanginstellingen kunnen dit blijven uitvoeren zonder onevenredige regeldruk of toezichtslast, en we zorgen dat gemeentelijke programma’s worden versterkt zodat kinderen die het nodig hebben het aanbod ook kunnen gebruiken.
  • We verhogen de vergoeding voor kinderopvang fors, zodat deze bijna geheel vergoed wordt, zonder limiet aan het aantal te gebruiken uren.
  • We maken de kinderopvang stapsgewijs ook toegankelijk voor alle kinderen, te beginnen met de kinderopvang tot 4 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide medewerkers. We bezien op basis van de gedragseffecten en financiële mogelijkheden de ambitie om de vergoeding te verhogen naar 100%.
  • We werken toe naar een doel waarbij uiteindelijk de kinderopvangtoeslag verdwijnt en de overheidsbijdrage aan instellingen zelf wordt uitgekeerd.
  • Uiteindelijk bieden we alle schoolgaande kinderen een rijke schooldag/dagschool. Naast goed onderwijs is er huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang en kan elk kind kennismaken met port, cultuur, muziek en natuur. Scholen werken hiervoor nauw samen met opvangorganisaties en plaatselijke (sport)verenigingen en bibliotheken.”

Download het ‘Eindverslag’, ‘Document op hoofdlijnen’ en ‘Bouwstenen’  van informateur Hamer:

 

Deel dit nieuwsbericht