Op 24 juni 2016 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het kabinetsstandpunt over voorschoolse voorzieningen en de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het kabinet kondigde hierin aan een taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang in te stellen.

Pauline Schellart, vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zit in deze taskforce. De taskforce gaat de komende maanden de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs onderzoeken.

De taskforce moet met voorstellen komen die een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en de gezamenlijke inzet van personeel. Het kabinet drong er vooraf op aan dat deze voorstellen geen verandering zouden behelzen van de huidige wettelijke en financiële kaders. In een gezamenlijke brief hebben de vijf partijen gevraagd om deze beperking van tafel te halen. In maart – met het oog op de volgende kabinetsformatie – worden de uitkomsten opgeleverd. Tijdens de komende ALV (16 november) zullen de taskforce en de inzet van de BMK uitgebreid aan bod komen.

Deel dit nieuwsbericht