Het geld voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt vanaf 2017 verdeeld over alle gemeenten. Dit betekent voor de grote gemeenten (G86) dat ze minder middelen tot hun beschikking krijgen.

 

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloot in april van dit jaar dat het budget voor onderwijsachterstandenbeleid moet worden verdeeld over alle gemeenten. De afgelopen jaren is er vooral geïnvesteerd in grote gemeenten. Zij ontvingen de afgelopen jaren extra geld om PM-ers die geen VVE geven te laten bijscholen en toetsen zodat zij voldeden aan de 3F-taaleis.

Met de herverdeling wordt dit extra geld onttrokken aan de G86 gemeenten en overgeheveld naar de overige gemeenten.

 

Toegang tot kinderopvang voor iedereen
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen. Het besluit van de staatssecretaris om de beschikbare gelden te verdelen over alle gemeenten past binnen onze missie dit te realiseren.

 

De afgelopen jaren heeft de branche samengewerkt met Sociaal Werk Nederland door expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de verhoging van taalniveau.

 

Overzicht per gemeente
In Het overzicht GOAB budget per gemeenten 2017 vind je het totale budget voor 2017 per gemeente. De extra middelen voor 3F zijn daar onderdeel van en apart gespecificeerd. Daarnaast is er voor de kleine en middelgrote gemeenten extra budget beschikbaar gesteld welke ook apart in het overzicht is opgenomen.

 

NB: De genoemde bedragen zijn een voorstel van staatssecretaris Dekker waarover nog een debat gevoerd zal worden in de Tweede Kamer. De verdeling zou nog kunnen wijzigen.

 

Deel dit nieuwsbericht