Minister Asscher heeft op dinsdag 1 november het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) steunt de plannen tot harmonisatie van voorzieningen. Hiermee worden de eerste stappen gezet om een einde te maken aan de versnippering van voorzieningen voor de jongste kinderen. Waarom zou een kind van werkende ouders naar de kinderopvang gaan en een kind met bijvoorbeeld alleen een werkende vader naar de peuterspeelzaal? Laat kinderen samen spelen en leren in één kwalitatief goede voorziening voor álle kinderen.

Met dit wetsvoorstel en wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang wil het kabinet kinderopvang en peuterspeelzalen meer aan elkaar gelijkschakelen zowel wat de financiering als wat de kwaliteit betreft. Maar de BMK zou verder willen gaan. Kinderopvang is niet alleen goed voor ouders die willen werken, kinderopvang is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om die reden pleit de BMK er voor dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen. Dit is ook het voorstel zoals gepresenteerd door de SER in het advies Gelijk goed van start (januari 2016). Toegankelijkheid van kinderopvang voor alle peuters, niet alleen voor kinderen van werkende ouders, is ook in veel verkiezingsprogramma’s terug te vinden. Dat geeft politieke ruimte om die basisvoorziening ook daadwerkelijk te realiseren. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen trekt financiering van kinderopvang en peuterspeelzalen voor werkende ouders gelijk. Het aanbod voor kinderen van bijvoorbeeld niet-werkende ouders blijft gefinancierd via gemeenten. Een basisvoorziening zou een einde maken aan deze tweedeling.

 

Kinderopvang levert alleen een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen als de opvang van hoge kwaliteit is. De BMK streeft naar een algehele verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Om de kwaliteit écht centraal te kunnen stellen, wil de BMK fundamentele keuzes maken. Geld dat verdiend wordt in de kinderopvang dient dan ook in de kinderopvang geïnvesteerd te worden.

 

De BMK staat in principe positief tegenover de plannen van de minister rondom een nieuwe systematiek van financiering (de directe financiering), maar vraagt wel om een zorgvuldige oplossing voor geconstateerde knelpunten in de uitvoering. Directe financiering lost problemen voor ouders op. Zo stelt het hun beter in staat om in één oogopslag te zien wat de echte kosten van de kinderopvang zullen zijn en krijgen zij meer zekerheid over de te betalen kosten. De voorgestelde harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang en het pleidooi van de SER om kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk te maken, worden met een systeem van directe financiering alleen maar makkelijker uit te voeren.

 

Alle stukken m.b.t. de harmonisatie lees je hier.

 

Deel dit nieuwsbericht