1 oktober 2020: Online ledensessie ‘(Voor)lezen’ (15.00 – 16.00 uur)

Met de Kinderboekenweek van 30 september – 11 oktober voor de boeg, worden we ons weer extra bewust van het plezier van lezen en voorlezen. Maar (voor)lezen is niet alleen plezierig; het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Naar de effecten van (voor)lezen is veel onderzoek gedaan. Zo weten we dat het bijdraagt aan het taalgevoel en –begrip en het stimuleert de spraakontwikkeling. Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal.

Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je ‘toveren’, van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken. (Voor)lezen prikkelt de fantasie. Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt. Het oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.

In hun jonge leven krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan het gaan naar een kinderdagverblijf, een verhuizing, de komst van een broertje of zusje of misschien wel een scheiding. Samen een boek lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan een kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. In boeken kunnen we ook aandacht geven aan maatschappelijke thema’s als diversiteit en inclusie. Wanneer een kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de ervaringswereld van een ander.

Voorlezen motiveert een kind om zelf te leren lezen. Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken. Het vergroot de woordenschat. Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Kinderen pikken nieuwe woorden op. Wanneer een kind wordt voorgelezen, maakt het op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan het veel profijt kan hebben.

In deze sessie wisselen we graag met leden uit organisaties doen rondom Kinderboekenweek en voorlezen. Welke thema’s zijn actueel? Hoe geef je vorm aan ouderbetrokkenheid rond thema’s zoals voorlezen, in Corona-tijd? Welke boekentips zijn er? Hoe maak je voorlezen interactief? Wordt er bij jouw organisatie (voor)gelezen op de bso en hoe stimuleer je dat?
Op deze en andere vragen zullen we tijdens de sessie ingaan!

We zijn voor deze sessie in overleg met iemand met specifieke expertise op het gebied van (voor)lezen! 

Praat mee en laat je inspireren!

Meld je aan via: info@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht