Het wordt in de zomers steeds warmer en het is vaker en gedurende langere periodes (extreem) heet. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om een hitteprotocol te hebben. Met het hitteprotocol worden de risico’s van hitte op de opvanglocatie in kaart gebracht en beschreven welke voorzieningen en maatregelen worden getroffen.

BMK en BK hebben in samenwerking met BOinK een leidraad/checklist voor houders opgesteld om een zo volledig mogelijk hitteprotocol op te stellen.

In de leidraad staan adviezen m.b.t. de volgende onderdelen:

  • Maatregelen om de hitte binnen een locatie te voorkomen (preventie)
  • Maatregelen bij extreme hitte om te zorgen voor een verantwoorde opvangplek (maatregelen en acties tijdens de hitteperiode zelf)
  • Advies m.b.t. de uiterste maatregel van (deels) sluiten
  • Algemeen advies is om te zorgen voor maatwerk en ouders goed mee te nemen in de communicatie.
  • BOinK heeft een eigen variant van deze handreiking/checklist opgesteld gericht aan ouders met kinderen in de kinderopvang.

Download de checklist hitteprotocol: checklist-hitteprotocol-houders-1

Deel dit nieuwsbericht