Themabijeenkomst 2 december

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe maatregel in de voorschoolse educatie (VE) van kracht: er wordt een norm gesteld aan het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE wordt ingezet. In de themabijeenkomst van 2 december doe je ideeën op hoe gemeenten en VE-aanbieders samen uitvoering kunnen geven aan kwaliteitsverbetering in de VE door een beredeneerde inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Doelgroep
De online bijeenkomst is voor beleidsambtenaren van gemeenten en pedagogisch management/staf van VE-organisaties.

Programma 2 december 9-10.30 uur en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 2 december van 09.00-10.30 uur. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Bekijk het programma.
Meld je aan!

Meer informatie over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE vind je in de Handreiking Werken aan kwaliteit in de VE.

Deel dit nieuwsbericht