UITNODIGING

9e Landelijke IKC-dag ‘Civil society als krachtbron voor het kindcentrum’

De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ blijkt niet zo maar een volkswijsheid uit een andere samenleving, maar wordt sterk ondersteund door wetenschappelijke evidentie ook in onze eigen westerse samenlevingen. De vraag is hoe we dit gegeven vertalen in onze moderne pedagogische praktijken, of, met andere woorden: hoe geven we in deze tijd vorm aan de zgn. pedagogische civil society? Een belangrijk element daarvan is de actieve betrokkenheid van kinderen bij de vormgeving van hun sociale omgeving. Hoe bevorderen we, bijvoorbeeld binnen de IKC’s, de ‘agency’ (het handelingsvermogen) van kinderen die op zijn beurt weer een essentieel element van democratisch burgerschap vormt.

Keynote speech door Micha de Winter
Micha de Winter is sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht. Hij pleit in zijn publicaties voor sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen. Dat is niet een omgeving waarin kinderen gedijen. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op een veilige sociale inbedding die door volwassenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Hij laat zich daarom ook zeer kritisch uit over het problematiseren van onze jeugd en over de maatregelen die altijd weer worden voorgesteld om aan het ongemak dat zij bezorgen een einde te maken. Zo heeft Micha ook een hard hoofd in het classificeren van kinderen (ADHD, enz.) waarmee kinderen in feite buiten het gewone leven, in dit geval een school, worden geplaatst. Hij is een voorstander van duidelijke grenzen en handhaving hiervan, maar pleit dan altijd weer voor een directe menselijke benadering van de jeugd die de grenzen opzoekt.

Deelsessies
U maakt een keuze uit één van de verschillende deelsessies waarin vernieuwende IKC’s, aansprekende voorbeelden en/of ervaren experts op interactieve wijze hun visie en ervaringen delen.

Masterclasses
Masterclasses worden gegeven door experts in hun vakgebied, die een verfrissende blik werpen op het thema van de dag en op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Soms betreden zij daarin een eigenzinnig pad, verkennen een niche of dragen kennis van buiten de branche aan. Neem deel aan één van deze masterclasses.

Hopelijk ontmoeten we u tijdens de negende IKC-dag!

Praktische zaken
Landelijke IKC-dag; Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht
Vrijdag 23 september, van 09:30 tot 16:00 uur
Kosten 150 euro

De Landelijke IKC-dag wordt ook dit jaar georganiseerd door de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Meer informatie en inschrijven
EtuConsult: Landelijke IKC-dag 2022

Deel dit nieuwsbericht