24 september: Online ledensessie ‘Corona en de actualiteit’ (15.00 – 16.00 uur)

Tijdens deze interactieve online sessie komen de volgende onderwerpen ter sprake:

 • Commercieel testen; wat is de stand van zaken en wat doet de branche hierin?
 • Het roosterprobleem/medewerkers die thuis wachten op een corona-test of uitslag, quarantaine, ziekte en personeelsleden die tot risicogroep behoren.
 • Voorrang op testen voor medewerkers in de kinderopvang.
 • Tips en ervaringen van andere leden rond (snelheid van) testen en handige tools.
 • Samenwerking met gemeenten op deze onderwerpen.
 • Toezicht en overmacht: SZW is in overleg met GGD GHOR en VNG over mogelijke ruimte die geboden kan worden in overmachtssituaties. De beleidsregel vaste gezichten + 3-uursregeling is aangepast. Er wordt gekeken naar meer opties. Wij horen graag ervaringen van leden m.b.t. het contact met de GGD. Is er gesprek en ruimte mogelijk?
 • Week van 24 september volgt een uitgebreide corona-enquete onder BMK-leden om (aanvullende) cijfers over de huidige situatie te krijgen.
 • Stand van zaken ‘Sturingsdocument’ (en handreiking) dat we i.s.m. de BK en SZW maken en waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een eventueel regionale lockdown beschreven worden. Tevens biedt dit stuk antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Compensatie voor de niet-KOTters.
 • Protocol Kinderopvang; laatste versie 18 september.
 • Beslisboom: als gevolg van nieuwe regelgeving is de Beslisboom Neusverkouden Kinderen aangepast en er zijn een aantal wezenlijke aanpassingen doorgevoerd.

Heb je specifieke vragen, stuur ons die vooraf dan kunnen we er nog wat dieper op ingaan.

Meld je aan via: info@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht