Op 1 april organiseert de BMK van 11.00 tot 12.00 uur de online ledensessie ‘WAB – een evaluatie’.

We werken inmiddels ruim een jaar met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en gaan graag het gesprek met je aan over de voor- en nadelen van de wet in relatie tot de uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk. We gaan het o.a. hebben over de oproeptermijn, de premiedifferentiatie, het aanbod aan oproepkrachten na 12 maanden, de ketenregeling en de extra ontslaggrond.

De bedoeling is dat de sessie interactief is en iedereen aan het woord komt. Ter voorbereiding op de sessie hebben we hieronder een aantal vragen bedacht die we tijdens de sessie met elkaar kunnen bespreken:

  • Blijkt de oproeptermijn van 4 dagen werkbaar te zijn in de praktijk?
  • Komt het (vaak) voor dat medewerkers een oproep die binnen de oproeptermijn wordt gedaan weigeren? Hoe gaan jullie daarmee om?
  • Is Corona ook nog van invloed geweest op de WAB en wat heb je dan ervaren?
  • Hoe reageren medewerkers op het aanbod na 12 maanden, accepteren of weigeren ze dat?
  • Hoe bevalt de aangepaste premiedifferentiatieregeling?

Er is natuurlijk ook ruimte om andere vragen te stellen aan elkaar.

Wat zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen. Je kan je nog aanmelden via ons mailadres  en vermeld daarbij: Online sessie – 1 april ‘WAB. De sessie is via Teams tussen 11.00 – 12.00 uur.

Deel dit nieuwsbericht