Het Pedagogenplatform van de BMK levert ieder kwartaal visie op een thema. Dit kwartaal een visie op de (meer)waarde van de bso.

Waarom dit thema?

De toegevoegde waarde van de dagopvang is inmiddels, onder meer door de Wet IKK, wel duidelijk. De (meer)waarde van de bso blijft echter nog onderbelicht.

Het kabinet verkent scenario’s voor een stelselherziening en het ligt voor de hand dat er binnenkort dus ook iets gezegd gaat worden over de bso.

Voor de BMK is het helder; Kinderopvang is goed voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zij verdienen maximale ontwikkelkansen, of hun ouders werken of niet.

Maar wát is dan precies die toegevoegde waarde van de bso naast de school? Wat levert het kinderen en gezinnen op? Kunnen we met de bso als inclusieve voorziening achterstanden voorkomen? Levert de bso waar kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, echt een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen? En hoe krijgt dat gestalte? Hoe gaat de bso als inclusieve voorziening segregatie tegen en draagt het bij aan burgerschapsvorming? Is kwaliteit de voorwaarde voor de meerwaarde van de bso?

Het Pedagogenplatform van de BMK gaat hierover graag met BMK-leden in gesprek tijdens een online sessie op 3 juni om met elkaar tot antwoorden, visie en wellicht nog mooier, een gezamenlijk statement te komen.

Ruth de Waal (oud-bestuurder, pedagoog en project-manager Nationaal Congres Raising the Future), Simon Hay (pedagoog KindeRdam, mede-ontwikkelaar Pedagogische praktijk in Beeld en promovendus Programmagroep Opvoeding & Ontwikkeling, Pedagogische Wetenschappen Universiteit van Leiden) en Ellen Monteban vanuit BMK zullen als vaste trekkers van het platform hun bijdrage leveren aan de sessie.

 Aanmelden
Je aanmelden kan via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: Online sessie – 3 juni ‘Pedagogenplatform, de (meer)waarde van de bso’

De sessie is via Teams: 3 juni 15.00 – 16.00 uur

Deel dit nieuwsbericht