Op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang staan de activiteiten die tot nu toe gepland zijn in 2022.

Verbreden en verdiepen van kennis

De grote uitdaging is om de door het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelde kennis onder de pedagogisch professionals te verspreiden. Daartoe organiseert het Expertisecentrum per onderwerp verschillende activiteiten: webinars, de presentatie van de kennisbasis; pedagogisch practicum, aan de slag met een tool; wiki, een vragenuurtje; kenniskring, verdiepen en verbreden van de kennisbasis in de eigen organisatie en een coachkamer, super-/intervisie van pedagogisch coaches.

Kennisontwikkeling

Het Expertisecentrum brengt wetenschap en praktijk bij elkaar in ontwikkelteams. Zij gaan aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. De sector zélf draagt de onderwerpen aan voor de ontwikkelteams. In 2021 zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: kansen voor de BSO; risicovol spel; pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep en samenwerken met ouders.

Meer informatie en inschrijven

Wil jij jouw kennis verbreden en verdiepen op het gebied van risicovol spel en/of pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep en/of samenwerken met ouders? Kijk dan in de agenda en schrijf je in.

Investeer in pedagogische kwaliteit

Het Expertisecentrum Kinderopvang stelt zich ten doel bij te dragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Zij doet dat vanuit een onafhankelijke positie. De inzichten en kennis die het Expertisecentrum verzamelt zijn toegankelijk voor iedereen maar moet wel ergens van betaald worden. Het expertisecentrum Kinderopvang krijgt geen subsidie en is voor haar financiering afhankelijk van Kinderopvangorganisaties. Als BMK zien we de meerwaarde van het Expertisecentrum Kinderopvang en al 20 BMK leden hebben geïnvesteerd in kwaliteit. Wil je ook meedoen? Kijk dan voor alle informatie op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang en bekijk het filmpje over wat zij voor de sector doen.

Deel dit nieuwsbericht