Digitale bijeenkomst over aanbod voor ve-peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag

In ve-groepen vragen peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag veelal extra aandacht. Het gaat om kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, zoals bijvoorbeeld logopedie of bij complex gedrag. Gemeenten en voorschoolse aanbieders zoeken met elkaar naar mogelijkheden om dit op te lossen binnen en buiten een ve-setting. We zien landelijk diverse voorbeelden van extra ondersteuning voor pedagogisch medewerkers, voor het kind of een andere versterking van de zorgstructuur, zoals een multidisciplinair voorschools overleg (soms V-ZAT genoemd).

In deze themabijeenkomst delen we voorbeelden om elkaar te inspireren en houvast te bieden. Met houders en gemeenten gaan we in gesprek met elkaar op zoek naar de effecten op beleids-, organisatie- en kind-niveau. Drie voorbeelden worden gepresenteerd om inzichten te delen over het aanbod van gemeenten en aanbieders voor deze groep ve-peuters.

Noteer alvast!

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats op 24 januari 2023 van 14.00 – 15.30.
Aanmelden kan via de volgende site.

Deel dit nieuwsbericht