Op woensdag 24 juni hielden we onze eerste online ALV. Erg spannend om te organiseren omdat je nog zoveel vooraf kunt regelen, de techniek kan je ook gewoon op het beslissende moment in de steek laten.

We hebben voor deze online ALV samengewerkt met twee nieuwe Nederlandse start-ups die de producten die zij aanbieden zelf ontwikkeld hebben. Op die manier kon er snel geschakeld worden bij problemen. Niet alles ging vlekkeloos, zeker in het begin was er even een hapering met de start van de live uitzending, maar we hebben gezien in de chat dat de belangrijkste zaken helder over het voetlicht zijn overgekomen.

Een volledig, officieel verslag volgt, hieronder enkele hoogtepunten van een (van ons betreft) geslaagde en drukbezochte online vergadering!

Corona: verleden, heden en toekomst

Het lijkt alsof we in een andere fase van de coronacrisis komen; een goed moment om terug te kijken. Wat heeft de BMK gedaan, wat is er bereikt? Nog niet alle vragen zijn beantwoord maar we hebben met elkaar laten zien dat kinderopvang onmisbaar is om de BV Nederland draaiende te houden. En er is heel hard gewerkt in de sector.

De FAQ’s worden regelmatig bijgewerkt met antwoorden op veel gestelde vragen en waar nodig sturen we direct een ledenbericht uit. Deze zomer gaan we aan de slag met wat deze nieuwe fase van de coronacrisis betekent voor de kinderopvang. Wat hebben we geleerd van de eerste maanden, wat gaat goed en wat kan eventueel beter? Daarvoor hebben we jullie visie en feedback nodig, we komen hierop terug.

Toekomst van Arbeid

De informatie die is gedeeld online was onder embargo. Het rapport is nu klaar en er ligt een mooie visie voor kinderopvang, gedragen door heel veel (werkgevers-) organisaties. We hopen dat jullie hierdoor geïnspireerd raken en dat politieke partijen het gedachtegoed meenemen in hun verkiezingsprogramma’s. Natuurlijk hoepen we dat het volgende kabinet grote delen (liefst alles!) van de visie meeneemt in hun beleid.

Dinsdag 30 juni zal het platform het rapport aanbieden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is daarna ook op onze website te downloaden.

Jaarrekening 2019

Het afgelopen jaar was financieel een goed jaar voor de vereniging. Er kwamen meer nieuwe leden bij en her en der was het mogelijk om binnen huidige contracten en diensten te besparen. De jaarrekening werd in stemming gebracht en op één onthouding na, is de jaarrekening door de deelnemers goedgekeurd.

Stemmen over tweede termijnen

We hebben deze vergadering twee keer gestemd over tweede termijnen. Voor zowel onze voorzitter a.i. Monique Vreeburg, als voor zittend bestuurslid Jos van Zutphen was de uitslag positief. Monique blijft nog een paar maanden langer tot er een nieuwe voorzitter is geworven (de werving is door corona even ‘on hold’ gezet ). En Jos gaat tijdens een tweede termijn van drie jaar als bestuurslid BMK verder helpen ontwikkelen.

Ter afsluiting

Het was een efficiënte vergadering van 50 minuten; misschien vanwege het feit dat alles online plaatsvond of omdat er niet zoveel vragen waren.

We hebben veel positieve reacties gekregen op deze manier van vergaderen en is ook ons goed bevallen. Toch hopen we jullie weer snel live te ontmoeten! Voor een goed gesprek, het uitwisselen van informatie en goede ideeën. En.. omdat dat betekent dat we goed op weg zijn naar een corona-vrije samenleving.

Dank voor jullie deelname!
Tot de volgende ALV en themadiscussie (26 november).

Deze online ALV kwam tot stand met hulp van Online-ALV.nl, Valo media op locatie bij YouMeet in de Creative Valley in Utrecht.

Met dank aan Maaike Vaes, Geert de Wit en Monique Wittebol voor hun inhoudelijke bijdrage.

Deel dit nieuwsbericht