Online BMK sessie met Micha de Winter, Hoogleraar in de pedagogiek: ‘Rol en verantwoordelijkheid van kinderopvang’

Donderdag 29 april, 15-16 uur
Met Micha de Winter gaan we in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van kinderopvang. Wat vinden wij als kinderopvang van de samenleving? Welke ontwikkelingen zien we die invloed hebben op kinderen nu en in de toekomst? En wat betekent dat voor ons; wat doen we dan? Waartoe dient kinderopvang?

Ook vroegen we Micha te kijken naar de scenario’s in het SVK-rapport en zijn visie hierop te geven. Hoe beoordeelt hij de scenario’s?

Daarnaast zal Micha aandacht besteden aan ons maatschappelijke verhaal en ‘onze speerpunten’; de zaken die we expliciet onder de aandacht brengen bij de politiek en de media. Hoe kijkt Micha daar vanuit zijn expertise tegenaan? Welke mogelijkheden en inzichten kan Micha ons bieden om ons maatschappelijke argumenten te onderbouwen.

Hierover gaan we tijdens de sessie met elkaar in gesprek. Wat hebben kinderen nodig in de wereld van morgen willen ze als jonge mensen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld samen werken, leven en voor elkaar zorgen? Wat moeten wij hen dan nu bieden en waarom? Wat is het ‘verhaal’ van maatschappelijke kinderopvang?

Micha de Winter
“Opvoeden is niet alleen een taak van ouders, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van alle volwassenen in het leven van kinderen”, dat is de visie van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. In zijn pedagogische civil society leidt opvoeden tot een betere wereld.

In 1986 promoveert Micha de Winter aan de Universiteit van Utrecht waar hij later als hoogleraar pedagogiek les geeft. Hij publiceert boeken en artikels en doet onderzoek naar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, jeugdbeleid en preventie. Sinds 2004 bekleedt hij de Langeveldleerstoel voor maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

Van 2001 tot 2012 zetelt hij in de Raad voor Jeugdbeleid en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, twee adviesorganen van de Nederlandse overheid.

Hij is consultant voor UNESCO en UNICEF. In 2013 krijgt de Winter een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de samenleving: ‘een uitzonderlijk invloedrijke pedagoog’.

Meer lezen over Micha de Winter? Klik hier

 Aanmelden
Je aanmelden kan via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: Online sessie – 29 april ‘Micha’

De sessie houden we via Teams (15.00 – 16.00 uur). Link volgt na aanmelding.

foto: Wikipedia

Deel dit nieuwsbericht