Donderdag 9 juli van 14.30 tot 16.00 uur (Online sessie met leden)

De kern van goede kinderopvang is ervoor zorgen dat kinderen zich veilig en verbonden voelen. Die verbondenheid kan een kind pas voelen als het zich gezien en gehoord voelt én als je er mag zijn. Het wordt steeds duidelijker dat we nog een wereld te winnen hebben waar het gaat om het tegengaan van discriminatie.

Uit onderzoek blijkt dat er veel meer met kinderen gepraat moet worden over discriminatie, over verschil en over gelijkwaardigheid. Er is een rol weggelegd voor de kinderopvang om dit gesprek aan te gaan met kinderen, het goede voorbeeld te geven en kinderen de vaardigheden te leren om gelijkwaardig met anderen om te gaan. Welke aanpak is hier voor nodig? Welke gedragsverandering, teamverandering, opdracht aan onszelf hoort daarbij? Daarover gaan we in gesprek met elkaar!

We hebben twee experts uitgenodigd, Grace Stelk en Shary Jones, beiden trainers op het gebied van cultuursensitief werken die hun ervaring en visie zullen delen rond culturele diversiteit en het bevorderen van inclusiviteit in de kinderopvang. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen en kennis.

Het belooft een inspirerende en actieve sessie te worden! Meld je aan (max 12 plaatsen) via info@bmko.nl

We hopen je te zien op 9 juli a.s.!
Tot dan,
Maryse Nijhof (beleidsmedewerker) en Yasmine Oudriss (jurist)

Heb je onze blog over dit onderwerp gelezen?

https://www.kis.nl/

https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/kamerbrief-over-kabinetsaanpak-van-discriminatie

https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/ip_cultuurverschillen_kinderopvang_1

Voor wie zijn de ‘BMK online sessies’?
Onze online sessies zijn er om de dialoog aan te gaan met en tussen BMK-leden over actuele en belangwekkende onderwerpen. Leden kunnen vragen stellen die live beantwoord worden  en er vindt kennis uitwisseling plaats. Uit de sessies die we inmiddels gehouden hebben blijkt dat het online elkaar ontmoeten op onderwerp lekker efficiënt is, vragen beantwoordt en duidelijkheid schept en inspireert!

NB: we kunnen geen persoonlijke cases behandelen, dus hou hier bij het stellen van je vraag rekening mee.

Deel dit nieuwsbericht