Personeelstekort? Dit moet je weten!

BMK organiseert inspirerende infobijeenkomst over personeelstekort

Het personeelstekort vormt een nijpend probleem, maar er zijn wel een aantal zaken die je echt anders kan doen en die je moet weten om het tekort beter het hoofd te bieden. Wij zetten ze op 26 maart  op een rijtje voor de ruim 40 deelnemers aan de informatiebijeenkomst. Drie boeiende presentaties belichtten het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Wat moet je als werkgever weten?

Charlotte Koopman, advocate bij de Koning Vergouwen Advocaten, praatte ons in een uur bij over een aantal actuele onderwerpen zoals het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, flexbepalingen, de ketenregeling, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de wet compensatie transitievergoeding langdurige ziekte. Waardevolle informatie omdat binnen onze branche veel gebruik wordt gemaakt van oproepovereenkomsten en er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd m.b.t. oproeptermijn, recht op loon en opzegtermijn. De verruiming van de ketenregeling is ook van belang voor HR-medewerkers en PO-ers om rekening mee te houden.

Tenslotte wees Charlotte op het recht voor werkgevers om compensatie aan te vragen bij het UWV voor de transitievergoeding die zij betalen aan de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat leren we uit de onderzoekscijfers?

Hélène Arons en Davina Koudijs, beide projectleiders bij het FCB, en Anet Daverveld, adviseur bij het UWV, deelden cijfers uit het recentelijk uitgevoerde onderzoek door het Platform Kinderopvang (de ‘quick scan’) naar de herkomst van het personeelstekort. Oorzaken en oplossingen werden gedeeld met de aanwezigen.

Ook gaven zij ons een preview over de tool ‘diploma check’. Hiermee hebben sollicitanten en HR-medewerkers direct duidelijkheid of een diploma is opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleidster.

Tenslotte gaven Hélène en Davina handige tips en informatie over de mogelijkheden om personeel zonder kwalificerend diploma in te zetten (zoals bijvoorbeeld gelijkstellingsverzoeken). Anet Daverveld van het UWV tenslotte vertelde hoe ze in Rotterdam alle kinderopvangorganisaties aan tafel heeft gekregen en via speeddates werkzoekenden aan organisaties te hebben gekoppeld.

Hoe werf je succesvol?

Daisy Kuipers, Marketing Kinderopvang Expert, sloot de middag af met een aansprekende presentatie over hoe je effectiever kan werven door naadloos aan te sluiten op je doelgroep.
Door gebruik te maken van sociale media en vooral Instagram omdat de millenniums daar te vinden zijn! Hoe bereik je deze groep? Hoe communiceer je met ze? Gebruik humor. Durf anders te zijn. Daisy laat voorbeelden van campagnes zien en geeft veel tips en tricks en handige informatie.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn zonder uitzondering heel enthousiast over haar bijdrage en gaan de tips en tricks vast en zeker toepassen in de praktijk.

Deel dit nieuwsbericht