Diplomacheck: kwalificeert mijn diploma?
Snel weten of een diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster? Dat kan met de diplomacheck, een nieuwe tool voor sollicitanten en werkgevers. De diplomacheck is gemaakt in opdracht van de cao-tafels kinderopvang en sociaal werk.

Gemak voor sollicitanten en werkgevers
Met de diplomacheck hebben sollicitanten én HR-medewerkers direct duidelijkheid of een diploma is opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster.

Mail het antwoord naar jezelf
Het antwoord in de vorm van een pdf, mail je naar jezelf, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een sollicitatiegesprek. Of om toe te voegen aan het personeelsdossier van een medewerker. Je kunt de diplomacheck zo vaak gebruiken als je wilt. Bellen en mailen over diploma’s is niet meer nodig. En dat scheelt tijd.

Hoe werkt de diplomacheck?
Ruim zeshonderd kwalificerende en vervallen diploma’s zijn opgenomen in de tool. Net als diploma’s die nooit gekwalificeerd hebben, maar waarover het cao-secretariaat veel vragen krijgt. De tool laat zien of een diploma kwalificeert voor:
• Dagopvang
• Peuterspeelzaal
• Buitenschoolse opvang
• Taaleis
• Of het diploma is vervallen
• Of er een overgangsregeling geldt

Let op!
De diplomacheck richt zich op mensen die instromen in kinderopvang of peuterspeelzaal.

• Voor huidige pedagogisch medewerkers of peuterspeelzaalleidsters is de diplomacheck níét geschikt om te controleren of het diploma kwalificeert. Voldeed het diploma op het moment van indiensttreding aan de kwalificatie-eis, dan blijft dat zo zolang de medewerker bij de huidige werkgever werkt.
• Wel kan deze groep met de diplomacheck controleren of ze bij een overstap naar een andere werkgever of bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet.
• Ook kunnen huidige medewerkers controleren of hun diploma voldoet aan de taaleis.

Ook voor pedagogisch medewerkers die al vóór 1991 in dienst waren en mensen met een buitenlands diploma gelden afwijkende regels.

Diplomacheck en toelichting

 

Voor meer informatie neem je contact op met Hélène Arons (adviseur kinderopvang FCB)

 

Deel dit nieuwsbericht