Als gevolg van de corona pandemie moest  het congres Raising the Future dit voorjaar worden uitgesteld. Het congres vindt nu precies een jaar later plaats; op 19 maart 2021. De meeste sprekers doen graag opnieuw mee, omdat zowel de oorzaken van de coronacrisis als de ervaringen van de afgelopen drie maanden de urgentie van het onderwerp alleen maar groter maken. Tot aan het congres verzorgt  Raising the Future samen met alle betrokken partijen, een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief waarin wordt ingegaan onder het motto time to think op de thema’s van het congres en de actualiteit.

Eerste nieuwsbrief – Kansenongelijkheid

In de eerste nieuwsbrief wordt een uitspraak van Kim Putters opnieuw tegen het licht gehouden: ‘Er wordt heel veel tegelijkertijd van ons verwacht. Daardoor ontstaat een scheidslijn: wie kan daar wel en wie kan daar niet mee omgaan?’ We vragen ons af wat we de afgelopen maanden hebben laten zien op dit vlak. Wat zegt dit over onze samenleving en de kansen(on)gelijkheid? En over het zelfbeeld van degenen die minder mogelijkheden en veerkracht blijken te hebben?

Daan Roovers, Denker des Vaderlands en hoofdcurator van Raising the Future, vertelt dagvoorzitter Ruben Maes hoe zij hierover denkt. Ga naar het interview (filmpje).

‘Ongelijkheid voor, tijdens en na corona’
Ruth de Waal schreef samen met Petra Jansen een artikel over kansenongelijkheid. Het merendeel van de professionele opvoeders gaat er vanuit dat kinderen het recht hebben op gelijke ontwikkelkansen en veronderstelt hieraan daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren. Zij zijn zich ervan bewust dat je kinderen maar één keer kunt grootbrengen. Dit motiveert hen om het zo goed mogelijk te doen, want elk kind telt en heeft talenten die ertoe doen – voor het kind zelf en voor de samenleving. Nu en later. Deze optimistische visie komt terug in veel mission statements van Nederlandse kinderopvang-, onderwijs- en jeugdzorgorganisaties. Helaas is de praktijk anders en voelen mensen die werken met kinderen uit sociaalzwakkere groepen frustratie omdat het niet lukt het mooie ideaal te verwezenlijken.
Tijdens de coronacrisis kwam weer duidelijk aan het licht hoe groot de verschillen zijn in de thuissituaties van kinderen en hoe moeilijk het is om in het onderwijsaanbod rekening te houden met die verschillen.
Lees het hele artikel van Petra Janssen en Ruth de Waal

Ga naar de eerste nieuwsbrief van Raising the Future

Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is sponsor van ‘Raising the Future’

Deel dit nieuwsbericht